Монгол түмэн минь сар шинэдээ сайхан шинэлэв үү?

Монгол түмэн минь сар шинэдээ сайхан шинэлэв үү?