Хүний нөөц

Хүний нөөцийн бодлого нь байгууллагын эрхэм зорилго, алсын хараа, үйл ажиллагааны  стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хүний нөөцийг төлөвлөх, бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулах, сургаж хөгжүүлэх, бэлэн байгаа хүний нөөцийг бодитой  үнэлэх, ирээдүйн хэрэгцээг тодорхойлох түүнд хүрэхэд учирч болзошгүй эрсдлийг тооцох, ажилтан бүрийн авьяас чадварыг нээн илрүүлж, оновчтой бодлогоор идэвхжүүлж урамшуулах замаар гүйцэтгэлд суурилсан бүтээлч, чадварлаг, тогтвор сууршилтай хүний нөөцийг бий болгоход оршино. 

Дэлгэрэнгүй

Оюутан дадлагажуулах хөтөлбөр

Милко ХХК нь их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллах хөтөлбөрийнхөө хүрээнд Сургууль, Оюутан, Байгууллага гэсэн гурвалсан харилцааг үр ашигтай, өгөөжтэй болгох зорилгоор дадлагажуулж, ирээдүйн чадварлаг боловсон хүчинг бэлтгэх зорилготой. 

Дэлгэрэнгүй

Нээлттэй ажлын байр


Дэлгэрэнгүй
2009 он

Үүсгэн байгуулагдсан

ISO-18000, 22000

Олон улсын стандарт

250 +

Ажилтан хамт олон

20,000 +

Бүтээгдэхүүн